Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació

UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació

OBJECTE

Renovació de la llicència d'ocupació d'habitatge en el terme municipal de Picanya, que acredita que qualsevol classe d'habitatge compleix la normativa tècnica sobre habitabilitat i és, per tant, apta a l'efecte del seu ús residencial o domicili humà. Aquest document és necessari quan concórrega una de les següents circumstàncies:

 1. Cada vegada que es produïsca la segona o posteriors transmissions de la propietat.
 2. Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua de consum humà, gas o electricitat. No es considerarà nou contracte d'aquests quan el titular canvie de companyia subministradora.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant del pagament de la taxa municipal per llicència d'ocupació.
 2. Certificat de la persona facultativa competent que l'edifici o, en el seu cas, la part d'aquest susceptible d'un ús individualitzat, s'ajusta a les condicions que van suposar l'atorgament del títol habilitant anterior al que se sol·licita.

En cas d'actuar per mitjà de representant, a més:

 1. Documentació acreditativa de la representació -descarregar Model-

En el cas, de que el certificat tècnic NO estiga visat:

 1. Declaració Responsable del tècnic/a. -descarregar Model-

En cas de que l'edifici esté construït amb posterioritat a l'any 2012, a més:

 1. Llibre de l'Edifici corresponent

En cas de que l'edifici tinga una antiguitat major de 50 anys, a més:

 1. Informe d'avaluació de l'edifici

TAXES

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(seleccionar del LLISTAT D'AUTOLIQUIDACIONS l'opció -→ 11.TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial)

NORMATIVA

OBSERVACIONS

OPCIONALMENT: Les persones interessades podràn aportar documentació electrònica complementària, documentació fotogràfica en format electrònic o un arxiu de vídeo en format estàndard sense editar. 

La documentació electrònica aportada serà subscrita per la tècnica o tècnic competent de conformitat amb la legislació aplicable, acreditarà la veracitat d’aquesta i contindrà referència a aquelles parts de l’edificació o habitatge que justifiquen, juntament amb la documentació gràfica del projecte, el compliment de la normativa de disseny i qualitat corresponent.

Les declaracions responsables hauran de renovar-se transcorreguts 10 anys des de l'obtenció de la primera ocupació.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen