Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

GI.047 Declaració d'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalues)

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > GI.047 Declaració d'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalues)

GI.047 Declaració d'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalues)

REQUISITS

 • Que s'haja produït: herència, donació, compravenda, subhasta pública, expropiació forçosa, etc.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
    

SIMULACIÓ QUOTA A PAGAR

La simulació de la quota a pagar es realitzarà en el següent enllaç:  [simulador]

Termini de presentació:

La declaració es presentarà:

 1. Quan es tracte d'actes Inter-vius el termini serà de trenta dies hàbils des de la data de l'atorgament de l'escriptura o document públic.
 2. Quan es tracte d'una defunció, sis mesos a partir de la data de la defunció del causant, prorrogables a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

DOCUMENTACIÓ

 • Declaració de la transmissió a efectes del pagament de l'Impost.
 • Escriptura/còpia simple de transmissió actual. (Es facilitarà en la Notaria).
 • Número d'Identificació (N.I.E.) o Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.), en el cas que no conste en l'escriptura.

En cas de sol·licitar el càlcul de l'impost per mètode de plusvàlua real, cal aportar a més:

 • Escriptura/còpia simple de transmissió anterior subjecta a l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

NORMATIVA

Finalització del procediment

 • Per resolució de l'Alcaldia, esta resolució no posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució

 • Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen