Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

GI.019 Fraccionament / ajornament de pagament

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > GI.019 Fraccionament / ajornament de pagament

GI.019 Fraccionament / ajornament de pagament

DESCRIPCIÓ

Concedir pagaments parcials dels tributs.

REQUISITS

Els especificats en la corresponent ordenança

ON PRESENTAR la sol·licitud de FRACCIONAMENT?

Impostos cedits a la Diputació de València

Per a presentar sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament dels tributs cedits a la Diputació de València i que fan referència a:

 • IBI (Impostos sobre Béns immobles)
 • IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
 • IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques 
 • Deutes en executiva

Enllaç  Oficina Virtual de la Diputació de València.

Impostos municipals de gestió pròpia

Per a presentar sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament dels tributs no cedits a la Diputació de València i que fan referència a:

 • Guals
 • IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana)
 • Taxes i preus públics

Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ

 1. Garantia (aval), en el cas de deutes superiors a 6.000 €

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Finalització del procediment:

 • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

 • Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen