Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PH.059 Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PH.059 Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda

PH.059 Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda

OBJECTE

L'Ajuntament donarà de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, als qui figuren empadronats/des incomplint els requisits legalment establits, una vegada comprovada aquesta circumstància en el corresponent expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada.

Si la persona interessada no manifestara expressament la seua conformitat amb la baixa o no efectuara al·legacions, aquesta només podrà dur-se a terme amb l'informe favorable del Consell d'Empadronament.
 

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1. Document acreditatiu de la propietat/lloguer (*)

          (*) No serà obligatòri, en cas que la propietat puga ser comprovada per part de l'Ajuntament.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Els/Les veïns/veïnes tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les variacions en les seues circumstàncies personals, en la mesura en què impliquen una modificació de les dades que han de figurar en el padró municipal d'habitants amb caràcter obligatori ( Art. 68 RD 1690/1986, del Reglament de Població i Demarcació Territorial).

Als habitants als qui se'ls inicie un expedient de baixa per inscripció indeguda se'ls remetrà una notificació amb justificant de recepció, en la qual se'ls donarà compte del procediment de baixa, concedint-los un termini de 10 dies per a regularitzar la seua situació padronal, advertint-los que, en cas contrari, es continuarà el procediment de baixa fins a la seua resolució.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen