Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SE.067 Responsabilitat patrimonial

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SE.067 Responsabilitat patrimonial

SE.067 Responsabilitat patrimonial

OBJECTE

Sol·licitut d’indemnització per danys com a conseqüència del funcionament dels serveis públics municipals excepte casos de força major.

El dany ha de ser concret, verificable, avaluable econòmicament i individualitzat respecte de persona o grup de persones. No són indemnitzables els danys derivats de negligència o descuit del particular, ni els derivats de la intervenció d'un tercer, ni aquells que es justifiquen per l'ordenament jurídic o es troben dins dels marges de tolerància social. Tampoc són indemnitzables aquells danys o lesions l'origen de les quals no s'haguera pogut preveure segons l'estat de la tecnologia o ciència existents en el moment de la seua producció.

Requisits

 • Termini: Un any des que es produïsquen els danys. En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones físiques, el termini comença des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.
 • Especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat (causa – efecte) entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fóra possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir.
 • Proposar prova:
  • Documental: Acompanyar de quantes al·legacions, documents i informacions s'estimen oportuns (factures, pressupostos, informe mèdics, parts de baixa o alta laboral,…).
  • Testimonial: Identificació i dades de contacte.
  • Altres mitjans que pretenga valer-se la persona reclamant.
    
 • El fets han d'ahver-se produït en el terme de Picanya

¿Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que considere que els seus béns i/o drets han resultat lesionats.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

 1. Documentació que estime oportuna la persona interessada.

Nota: Els documents hauran de presentar-se en format PDF 

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Els expedients de responsabilitat patrimonial hauran de resoldre's en el termini de sis mesos. Si no es dicta una resolució en aquest termini, podrà entendre's desestimada, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament a dictar resolució expressa.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen