Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

AC.200 Obtenció de certificat electrònic

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > AC.200 Obtenció de certificat electrònic

AC.200 Obtenció de certificat electrònic

Qué es la firma digital o el certificat eletrònic?

Es tracta d'un document digital que permet identificar a les persones en Internet. Conté les nostres dades identificatives que estan autenticades per un organisme oficial. El certificat digital permet la signatura electrònica de documents de manera que s'assegura la identitat de la persona.

 Per a què serveix?

Les firmes digitals reconegudes i emeses per la ACCV es poden utilitzar per a:

 • Signar i xifrar de manera segura qualsevol tipus de document electrònic inclosos els missatges de correu electrònic.
 • La identificació de persones usuaris davant serveis telemàtics de l'Administració Pública i les entitats privades.

Alguns exemples d'ús són la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Picanya, de l'Agència Tributària, de la Seguretat Social, del Cadastre, de la Generalitat, etc.

 L'emissió dels certificats reconeguts de ciutadà (firma digital) en suport software es realitza de manera telemàtica amb una sol·licitud prèvia en un Punt de Registre d'Usuari de la ACCV (PRU), en la qual es procedeix a la identificació del sol·licitant. 

Els passos a seguir per a l’obtenció del certificat digital reconegut de ciutadà en suport software (firma digital) són:

 1. Completar el formulari general, inclòs en este tràmit, adjuntant la documentació necessària. Aquest tràmit, obviament, es pot realitzar sense disposar de firma digital. Sols és necessari disposar d'un correu electrònic que registrarem a la plataforma de forma molt senzilla.
 2. Posteriorment a la seua sol·licitud, rebrà al seu correu electrònic una citació per acudir a les dependències municipals del Servei DIGA’M on, després de realitzar la seua identificació, l'operador/a li facilitarà el Codi de Generació de Certificats.
 3. Finalment caldrà accedir al Frontal de Generació de Certificats Digitals de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica per a completar l'emissió del certificat digital (podrà accedir al frontal de Generació de certificats mitjançant un enllaç que pèviament li remetrà per correu electrònic l'ACCV)

 Quina documentació és necessària?

El sol·licitant no disposa d'algun d'ells o no es troba en vigor (caducat) NO PODRÀ OBTINDRE EL CERTIFICAT DIGITAL.

Si és de nacionalitat espanyola els documents acceptats són: 

 • DNI, en vigor.
  • Inclou els casos especials com a majors de 70 anys i discapacitats físics o psíquics, que disposen de DNI amb VALIDESA PERMANENT (ha d'indicar-se expressament aquesta condició en el propi DNI).
  • També caldrà saber que els DNI caducats durant el període de l'estat d'Alarma i fins la reapertura de les oficines del DNI es consideren en vigor.
  • Els menors de 14 anys no poden obtindre certificats digitals, encara que disposen de DNI, ja que no tenen capacitat d'obrar i seran els seus pares o tutors legals els que realitzen els tràmits per ells.
 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.
 • Passaport espanyol, en vigor.

Si és de nacionalitat estrangera el document acceptat és el NIE (Número d'Identificació d'Estranger). Com que són diversos els formats d'aquest document, acceptem qualsevol document oficial que continga el NIE (NIE, permís de residència, targeta d'hisenda, foli de la Policia Nacional etc.), tenint en compte que:

 • Si el document no té fotografia haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d'identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el qual aparega la foto del sol·licitant per a procedir a la seua identificació.
 • Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

Podrà prescindir-se de la personació del sol·licitant SI I NOMÉS SI la signatura en la sol·licitud d'expedició d'un certificat reconegut ha sigut legitimada en presència notarial. El sol·licitant haurà d'acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d'obtindre un certificat digital i l'autorització al representant per a la seua recollida per compte del signant.

Requisits de la sol·licitud

 • La sol·licitud no requereix signatura
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen