Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

DL.093 Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > DL.093 Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

DL.093 Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

Des del dia 18/05/2022 fins al dia 31/10/2022

Les ajudes es destinaran a les persones físiques o jurídiques que contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores i la Convocatòria.

Referència de la Convocatòria

Per a 2022 número a la BDNS 625229

[Accedir a la publicació a la BDNS] 

Atenent la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatòriament en mode electrònic. Per a la qual cosa, s’haurà de disposar d’un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica.

La tamitació d’esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats a l’efecte.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s’ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.

[Descarrega la Guia, versió abril 2022, ací

Tramitació electrònica:

El tràmit electrònic relacionat és el següent (requereix certificat digital):

 • Tràmit de justificació d'ajudes a la contractació (DL.164)

En cas d’haver de respondre a una Notificació d’Esmena, deurà utilitzar el tràmit de “Registro Electrónico/Presentación Instancia General” a la seu-e de l’Ajuntament de Picanya i escollir l’opció “Contestar requerimiento con CR” del menú OPCIONES (situat a la dreta).

Documentació

En el cas d'autoritzar la recaptació de la informació mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació documental.

Presentar en un document pdf per separat, cadascún dels documents complets, amb totes les pàgines legibles i evitant aquelles que es troben en blanc.

 • Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda
 • Comunicació del contracte al centre LABORA d'ocupació.
 • Document d'alta del treballador/a a la Seguretat Social.
 • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) del treballador/a contractat/da actualitzat fins a la data de contractació.
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona contractada (NIF) o autorització de consulta Model MA_Autorització Consultes Intermediació.
 • En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l’empresa està al corrent en les seues obligacions.
 • En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària.
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d’Igualtat, etc.)
 • Autobaremació

 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen