Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SE.254 Presentació d'excuses a nomenaments per a mesa electoral

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SE.254 Presentació d'excuses a nomenaments per a mesa electoral

SE.254 Presentació d'excuses a nomenaments per a mesa electoral

Fins al dia 28/05/2023

OBJECTE

De conformitat amb la legislació electoral, les meses electorals es formen amb persones triades per l'Ajuntament mitjançant sorteig. Les persones així triades tenen l'obligació d'exercir aquest càrrec; no obstant això, una vegada notificades, tenen també el dret de presentar excuses per a ser rellevats/as d'aquesta obligació; que seran estimades en el cas que responguen a algunes de les causes taxades en la legislació d'aplicació i esten adequadament motivades

Requisits

L'interessat/da al fet que ha sigut designat/da membre de mesa electoral

TERMINI DE PRESENTACIÓ

SET dies naturals a comptar des de la recepció de la notificació

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Documentació acreditativa de la concurrència de motius que puguen portar a excusar-li del deure d'assistir a la mesa electoral.

NORMATIVA

  1. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
  2. Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President/a i Vocal de les Meses Electorals 

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen