Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PH.252 Baixa del Padró Municipal d'Habitants de persones amb nacionalitat estrangera per canvi de residència a un altre país

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PH.252 Baixa del Padró Municipal d'Habitants de persones amb nacionalitat estrangera per canvi de residència a un altre país

PH.252 Baixa del Padró Municipal d'Habitants de persones amb nacionalitat estrangera per canvi de residència a un altre país

Objecte

Sol·licitud de baixa en el Padró Municipal d'Habitants de persones estrangeres que volen establir la seua residència fora d'Espanya, o dels seus fills menors d'edat encara que tinguen la nacionalitat espanyola.

Qui el pot sol·licitar

  • Qualsevol persona major d'edat empadronada a Picanya que vulga establir la seua residència habitual fora d'Espanya.
  • En cas de menors d'edat seran els seus pares o tutors legals, acreditats documentalment, els que podran demanar la baixa quan es vulga establir la seua residència habitual fora d'Espanya.
  • Qualsevol persona major d'edat amb una representació expressa de la persona interessada.

Requisits

  • La persona ha d'estar inscrita en el Padró Municipal d'Habitants de Picanya

Documentació a presentar

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

  1. NIE, Passaport o Targeta de Residència

En el cas de menors d'edat:

  1. Documentació que acredite la representació (llibre de família, sentència judicial, certificat de naixement, etc..)

En cas d'actuar per representació:

  1. Documentació de l'acreditació de la representació

En cas de sol·licitar la baixa tota la unitat familiar, haurà d'aportar la documentació de tots els membres i signar totes les persones majors d'edat.

Observacions

No es podran gravar baixes per canvi de residència d'estrangers a un altre país amb caràcter retroactiu, es tindrà en compte la data d'entrada en registre.

La presentació per registre s'haurà de realitzar en una data el més pròxima possible a l'eixida del país.

Aquesta declaració és solament vàlida per a estrangers que traslladen la seua residència fora d'Espanya i no tinguen previst tornar, per tant, NO PODRÀ UTILITZAR-SE per a espanyols que vagen a l'estranger ni per a estrangers que hagen adquirit nacionalitat espanyola (en aquests casos haurà de sol·licitar l'alta en el Registre de Matrícula de l'Oficina o Secció Consular de destí, que la remetrà, a través del Ministeri d'Afers exteriors, en l'Institut Nacional d'Estadística, el qual li donarà d'alta en el fitxer d'espanyols residents a l'estranger i traslladarà la baixa en el municipi de procedència, on sense més tràmit, una vegada localitzada en el Padró, es donarà de baixa a la persona interessada).

NORMATIVA

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Requisits de la sol·licitud

  • S'ha de signar la sol·licitud
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
  • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen