Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

GI.048 Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > GI.048 Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

GI.048 Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Descripció

Per mitjà del present tràmit, els titulars d'establiments sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives que disposen de llicència d'obertura, poden sol·licitar autorització per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, amb taules i/o cadires situades en terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa.

FORMeS DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden elegir entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1) Horari: pot consultar l'horari del Servicei DIGA'M ací y s'atendrà amb CITA PREVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: tindràn que presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

 1. Plànol expressiu de l'ocupació amb indicació de les dimensions de la vorera, delimitació de l'ocupació, metres lliures que quedaran per al trànsit de vianants, distàncies a les vies del trànsit rodat i qualsevol circumstància que, amb motiu de l'ocupació, es veja afectada.

TAxes

S'abonaran les taxes corresponents en funció dels metres i els mesos d'ocupació, segons el que s'estableix en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 • Entitats bancàries col·laboradores: SabadellCam, Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc Santander, BBVA.

Normativa 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen