Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.247 Declaració Responsable jocs unflables

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.247 Declaració Responsable jocs unflables

UR.247 Declaració Responsable jocs unflables

OBJECTE

És el tràmit a través del qual una persona o empresa requerix la col·locació per a la seua utilització d'un joc unflable de caràcter no permanent (per exemple: castells, tobogans...).

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa d'ocupació de via pública, d'acord amb les següents tarifes:

4.Espectacles, atraccions ferials, instal·lació d’unflables i altres activitats lúdiques, per dia i m2 :

Temporal (més de 5 dies) 27€/m
Ocasional (més de 5 hores i menys de 5 dies) 10’8€/m
Puntual (menys de 5 hores)0’54 €/m2

Aquestes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

(seleccionar del LLISTAT D'AUTOLIQUIDACIONS l'opció -→ 7. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA - apartat "ESPECTACLES, ATRACCIONS DE FIRA, INSTAL·LACIÓ D'INFLABLES I ALTRES ACTIVITATS LÚDIQUES)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon  en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Fase 1: Presentació Declaració Responsable:

S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant l'opció “Fase 1: ”Presentació Declaració Responsable”, per a iniciar el tràmit i adjuntant la següent documentació:

 1. Justificant d'haver abonat la taxa municipal per ocupació de la via pública
 2. Memòria tècnica descriptiva acreditativa que la instal·lació compleix l'indicat als articles 4 i 17 Llei Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, amb plànol d'ubicació i instal·lació de l’unflable.
 3. Segur de responsabilitat civil. El titular ha de tenir subscrit un segur de responsabilitat civil que cobrisca els possibles riscos derivats de l'activitat i incloure els riscos d'incendi així com possible danys al públic assistent, i a tercers. Segons model que consta a Annex I del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Fase 2: Finalitzat el muntatge de la instal·lació de l'unflable i abans de l'inici de l'activitat:

Serà condició indispensable aportar la documentació que a continuació es relaciona, fent clic en el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant l'opció “Fase 2: Certificació del muntatge”:

 1. Certificat final d'instal·lació subscrit pel tècnic competent responsable d'aquesta, acreditatiu de l'adequada seguretat i solidesa de totes les seues instal·lacions per al seu correcte funcionament.

A més:

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF.  

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Caldrà sol·licitar la Declaració Responsable amb un mínim d'antel·lació de 30 dies a la data prevista de l'ocupació sol·licitada.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen