Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.241 Ajudes per al pagament d'honoraris professionals per a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE)

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.241 Ajudes per al pagament d'honoraris professionals per a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE)

UR.241 Ajudes per al pagament d'honoraris professionals per a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE)

Des del dia 02/03/2023 fins al dia 30/11/2023

OBJECTE

Articular ajudes per al pagament d'honoraris professionals per a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis plurifamiliars o unifamiliars (casa de poble) de caràcter predominantment residencial, que hagen registrat aquest informe amb posterioritat a l'1 de gener de 2023.

Aquestes edificacions han d'estar situades en el terme municipal de Picanya.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina,  per a iniciar el tràmit.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Acta de la Comunitat de Propietaris en la qual s'aprova sol·licitar l'ajuda i nomenament d'una persona integrant de la Comunitat de Propietaris que actuarà en qualitat de representant davant l'Ajuntament de Picanya.
 2. Factura proforma o pressupost d'honoraris per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.

En cas de tindre realitzat l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, a més de la documentació anterior:

 1. Justificant de presentació de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en el registre autonòmic

En cas de no autoritzar l'Ajuntament de Picanya a fer la consulta interactiva de documentació (article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú), a més de la documentació anterior:

 1. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària
 2. Certificat d'estar al corrent del pagament d'obligacions amb la Seguretat Social

FINANÇAMENT

L'import de la subvenció será  com a máxim 500,00 € per Informe d'Avaluació de l'Edifici.

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
El termini de sol·licitud està actualment tancat
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen