Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

GV.110 Celebració de noces civils a l'Ajuntament de Picanya

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > GV.110 Celebració de noces civils a l'Ajuntament de Picanya

GV.110 Celebració de noces civils a l'Ajuntament de Picanya

Descripció

Aquest procediment té per objecte exclusivament la celebració a Picanya d'un matrimoni autoritzat pel jutjat. Per tant, és independent de l'expedient matrimonial, que ha de tramitar-se en seu judicial. Tots dos procediments poden tramitar-se simultàniament, a fi d'assegurar amb antelació la data de celebració, ja que el temps de resolució de l'expedient judicial pot ser de diversos mesos.

L'expedient judicial ha d'iniciar-se en el Registre Civil on estiga empadronat almenys un dels contraents. Allí els indicaran quina documentació resulta necessària per a realitzar el seu expedient matrimonial.

A través d'aquest procediment previ a la celebració de matrimoni, els contraents acrediten, per mitjà de l'expedient tramitat, que reuneixen els requisits de capacitat establits en el Codi Civil per a contraure matrimoni, segons la legislació vigent. Més informació en el següent enllaç: http://registrocivil.gva.es/va/matrimonio-civil/.

Cal comunicar en el jutjat en el qual es tramite l'expedient, la intenció que el matrimoni es celebra a l'Ajuntament de Picanya. En el cas d'iniciar-se l'expedient en un altre Jutjat cal donar trasllat al Jutjat de Pau de Picanya, perquè prepare la documentació per a l'Ajuntament i s'autoritze la celebració pel/la alcalde/ssa o regidor/a delegat/a.

LLOCS POSSIBLES DE CELEBRACIÓ  

 1. Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Picanya
 2. Altres llocs del terme municipal de Picanya proposats pels nuvis, sempre que reunisquen els requisits exigits per la normativa per a la celebració d'aquests actes.

Qui el pot sol·licitar?

Les persones que desitgen contraure matrimoni civil davant l'autoritat municipal, estiguen o no empadronades en el municipi de Picanya.  

QUAN SOL·LICITAR-HO

Una vegada iniciat l'expedient matrimonial en el Registre Civil corresponent, amb una antelació mínima de 3 mesos i màxima d'1 any respecte a la data de noces.  

TRAMITACIÓ RESERVA I EXPEDIENT PER A MATRIMONIS CIVILS  

 1. Iniciació de l'expedient judicial matrimonial:
  • Acudir al Registre Civil de la localitat on un dels dos contraents estiga empadronat/a per a iniciar l'expedient matrimonial.
    
 2. Pre-reserva de la data de l'enllaç:  
  • Iniciat l'expedient judicial en el jutjat corresponent, sol·licitar la pre-reserva de la data i lloc de l'enllaç prement el botó “Nova instància”, seleccionant el “Cas 1: Pre-reserva de la data de l'enllaç”, situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit, adjuntant la següent documentació imprescindible:

   • Justificant inici de l'expedient judicial en el Registre Civil corresponent
   • DNI, Passaport o NIE dels contraents
   • DNI, Passaport o NIE de les dos persones que actúen com a testimonis que es personaran el dia de la cerimònia (majors d'edat).
     
 3. Confirmació reserva definitiva:
  • Comunicada la pre-reserva de la data de noces per l'Ajuntament de Picanya, serà necessari que tramiten la confirmació de la reserva definitiva fent clic en el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant el "Cas 2: Confirmació reserva definitiva” i adjuntant la següent documentació:

   • Justificant del pagament de la taxa per prestació del servei de celebració de noces civils segons l'ordenança.
     
  • Nota:
   • Complimentat aquest tràmit, la reserva de la data i hora sol·licitada passa a ser definitiva automàticament.
   • Transcorregut 10 DIES HÀBILS des que se'ls va comunicar la pre-reserva, en cas de no formalitzar-la per part dels contraents quedarà CANCEL·LADA automàticament, quedant disponible la data cancel·lada per a aquelles parelles que desitgen celebrar el seu matrimoni civil en aquesta data.
     
  • Amb aquestes actuacions quedaria realitzada formalment la seua reserva per a celebrar el seu matrimoni a l'Ajuntament de Picanya. Davant qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb el Servei DIGA'M de l'Ajuntament de Picanya a través del telèfon 96 159 44 60, o bé, per mitjà del correu: digam@picanya.org.
    
 4. Informació relativa a la cerimònia (1):
  • Aportar amb 30 dies d'antelació a la data de la celebració de les noces, la informació relativa a lectures, realització de vots, rituals, arres…etc., fent clic en el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, seleccionant el "Cas 3: Informació relativa a la cerimònia” .

(1) Aquelles noces que se celebren entre l'1 d'agost i el 15 de setembre hauran de facilitar aquesta informació abans del dia 20 de juliol.

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

taxa

 • Termini d'ingrés: 
  • Una vegada rebuda la pre-reserva de la data i hora de celebració del matrimoni per l'Ajuntament de Picanya.
    
 • Quantia:
  • 100 euros si és realitza al Saló de sessions de l’Ajuntament de Picanya
  • 200 euros quant es realitza en altre indret

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzara en el següent enllaç:  [Generar autoliquidació]

En aqueix mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia, Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm, Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial)

 Més informació (en cas de celebrar la cerimònia al saló de sessions de l'Ajuntament): 

 • La cerimònia pot ser en valencià o en castellà.
 • La cerimònia inclou música (3 moments: entrada, poesies i eixida) i lectura de poesies. Les persones contraents hauran d'aportar la música i els textos que consideren adequats.
 • Les persones contraents poden adornar al seu càrrec la sala on es realitza la cerimònia.
 • Les persones contraents i les persones que actúen com a testimonis acudiran a la cerimònia amb el seu document d’identificació personal (DNI, passaport....).

ACTA DE MATRIMONI I LLIBRE DE FAMÍLIA

 1. Una vegada declarada la unió matrimonial per part de l'alcalde/alcaldessa o regidor/a delegat/a, contraents i testimonis signaran l'acta de matrimoni civil.
 2. A continuació se'ls entregarà una còpia de l'acta de matrimoni civil.
 3. A partir dels 15 dies de la celebració de la cerimònia, recollir el LLIBRE DE FAMÍLIA en el Jutjat de Pau de Picanya.

ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA DEFINITIVA de la data de l'enllaç

En el cas que, per motius imputables a les persones interessades, s'anul·le la reserva confirmada per l'Ajuntament de Picanya per a una cerimònia de matrimoni civil, haurà de ser comunicat per escrit a través del següent enllaç AC.058 INSTÀNCIA GENERAL de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Picanya.

OBSERVACIONS

 1. Només es podrà reservar una data per matrimoni.
 2. Les hores i dies fixats estan subjectes a modificacions per necessitats municipals.
 3. L'hora sol·licitada serà la de començament de la cerimònia

NORMATIVA

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen