Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.233 Comunicació de subrogació d'expedients de llicències activitats/obres en tràmit

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.233 Comunicació de subrogació d'expedients de llicències activitats/obres en tràmit

UR.233 Comunicació de subrogació d'expedients de llicències activitats/obres en tràmit

OBJECTE

És el tràmit a través del qual la persona o empresa que ha sol·licitat una llicència ambiental, comunicació innòcua, declaració responsable ambiental i/o llicència d'edificació o declaració responsable d'obra en tramitació, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent expedient.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 • Títol o document admissible que acredite la subrogació
 • ANNEX I. Consentiment per a la subrogació de l'expedient de llicència d'activitat/obra en tràmit.

En cas de tractar-se de subrogació d'expedients d'activitats en tramitació:

 • Justificant del pagament de la taxa per subrogació de l'expedient de llicència d'activitat

Persona jurídica

 • Escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants, tant del transmitent com de l’adquirent

Comunitat de béns

 • Contracte constitutiu de l’esmentada comunitat, i subscriure la instància la totalitat dels comuners o el qui ostente la representació d’estos, del transmitent com de l’adquirent

En el cas d'existir qualsevol tipus d'aval o fiança (només en el cas de subrogació de llicències d'obres)

 • En el cas que s'haja aportat aval bancari, fiança o depòsit com a condicionant de les obres, el nou titular de la llicència haurà de garantir davant d'este Ajuntament, de la mateixa manera i import, les dites obres.

TAXES (només per a la subrogació de llicències d'activitat)

Taxa per actuacions administratives

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació] 

(seleccionar del LLISTAT D’AUTOLIQUIDACIONS, l’opció -→ 8.- TAXA PRESTACIÓ SERVEI D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL)

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datáfono en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial amb cita prèvia)

NORMATIVA

OBSERVACIONS

És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l'immoble, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen