Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

SS.036 Teleassistència domiciliària

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > SS.036 Teleassistència domiciliària

SS.036 Teleassistència domiciliària

OBJECTE

Servei d'atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic situat en un Centre d'Atenció i en el domicili de les persones, permetent a aquestes mitjançant la utilització d'un polsador portàtil, entrar en contacte verbal “mans lliures”, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal especialitzat per a donar resposta adequada a la crisi plantejada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de la persona o existents en la comunitat.

Persones beneficiàries:

Persones majors de 65 anys o de 60 anys amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, en situació de risc psicosocial o físic, que visquen a soles, convisquen amb persones de pareguda edat i característiques o romanguen a soles durant gran part del dia tot i que convisquen amb unes altres. 

Requisits:

 • Tenir més de 65 anys o de 60 anys si la persona té una discapacitat igual o superior al 65% reconeguda.
 • Empadronament en el municipi de Picanya.
 • No necessitar o disposar d'atenció presencial continuada d'altres persones.
 • Tenir cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal i habitatge.
 • Disposar de línia telefònica i ha de constituir el seu domicili habitual.
 • Posseir capacitat cognitiva i funcional que els permeta utilitzar el dispositiu.
 • Disposar d'ingrés inferiors a 1,5 vegades el valor de IPREM anual.

Documentació / Informació a aportar:

Alta en el servei de teleassistència:

 1. Documents instància sol·licitud Teleassistència
 2. NIF / DNI de persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència. 
 3. SIP del sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència.
 4. Informe mèdic: informe de salut per al reconeixement de prestacions socials de les persones sol·licitants (se sol·licita al Centre de Salut de Picanya)
 5. Informació de persones de contacte (fins a tres persones). Nùm de telèfon, adreça, nom i cognoms.
 6. Resolució/certificat de grau de discapacitat (diversitat funcional),si escau

Renúncia de la persona usuària:

 1. Document renúncia

Desistiment de la persona usuària:

 1. Document desistiment

Comunicació baixa del servei de teleassistència

 1. Document Baixa

FORMES DE PRESENTACIÓ

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

OBSERVACIOns

 • El tramit requerirà una entrevista amb el/a treballador/a Social.
 • Cal comunicar qualsevol circumstància familiar personal que afecte aquest servei.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen