Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PL.023 Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PL.023 Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

PL.023 Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos

REQUISITS

 • Ser major d'edat
 • Tobar-se empadronat/ada a Picanya
 • Acreditar la manca d'antecents penals
 • Acreditar posseir les aptituds psicofísiques adequades per a la tinença d'animals potencialment perillosos

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

 1. 1 fotografia actualitzada tamany carnet del propietari de l'animal
 2. Cartilla sanitària de l’animal
 3. Certificat d'inscripció al RIVIA
 4. Certificat d’aptitut psicofísica
 5. Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 120.000 €
 6. Justificant del pagament de la corresponent taxa per a l’expedició de la llicència (50 €)

En cas d'OPOSAR-SE a la consulta de dades per part de l'Ajuntament de Picanya, a més:

 1. Document d'identitat del propietari/a de l'animal
 2. Certificat d'inexistència d'antecedents penals

TAXES

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud
 • Quantia: 50,00 €

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació] 

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datáfono en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial amb cita prèvia)

NORMATIVA

OBSERVACIONS

Finalització del procediment: 

 • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

 • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen