Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

PL.070 Targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > PL.070 Targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

PL.070 Targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda

REQUISITS

 1. Trobar-se empadronat/da a Picanya
 2. Tenir una edat superior a 3 anys
 3. Tenir la condició de discapacitat
 4. Trobar-se en una de les següents situacions:
  • Persones físiques que presenten mobilitat reduïda, conforme a l'annex 2 del Reial decret 1971/1999.
  • Persones físiques que mostre en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys
  • Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i de l'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006.
  • Amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ

 1. Acreditació de la representació i DNI de representat legal
 2. Una fotografia actual tamany carnet del titular
 3. Certificat de discapacitat (*) 
 4. Dictamen relatiu a la seua mobilitat emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació de la Conselleria de Benestar Social. 

(*) En el cas d'autoritzar la recaptació de la informació mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació documental.

NORMATIVA

OBSERVACIONS

 • La targeta és estrictament personal i instransferible i sols s'utilitzarà quan el seu titular siga conductor/a del vehicle o quan siga transportat en aquest.
 • La targeta està reconeguda per tots els estats membres de la Unió Europea, i té vigència en qualsevol dels seus països.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen