Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.184 Declaració Responsable Ocupació Via Pública associada a obres

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.184 Declaració Responsable Ocupació Via Pública associada a obres

UR.184 Declaració Responsable Ocupació Via Pública associada a obres

OBJECTE

Ocupacions de Via Pública vinculades a obres amb llicència concedida o declaració responsable d’obra presentada, com ara, materials d'obra, contenidors, plataformes elevadores o bastides.        

Ocupacions de via pública per pintura de façana, encara que no siga necessari la presentació de llicència u declaració responsable d'obra.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1)
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

TAXES

Per a l'inici de la tramitació és preceptiu l'abonament previ de la taxa d'ocupació de via pública, d'acord amb les següents tarifes:

Casetes de venda fixes d'obra o prefabricades4,00 € /m2/dia                  
Ocupació de via pública amb contenidors d’obra, materials de construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres. Per obra menor0,50 € /m2/dia
Ocupació de via pública amb contenidors d’obra, materials de construcció, instal·lació de bastides, maquinària i altres.Per obra major0,20 €/m2/dia Màxim: 3300 €/any                               

Aquestes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon  en el Servei Picanya Diga'm, situat en Pl. Espanya, 1. (únicament pel cas d'atenció presencial)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:

 1. Justificant d'haver abonat la taxa municipal per ocupació de la via pública

A més:

En cas d'actuar per mitjà de representant:

 1. Documentació acreditativa de la representació

En cas d'ocupació de la via pública amb plataforma elevadora i andamis:

 1. Plànol  o croquis a mà alçada, representant gràficament l'ocupació que es pretén i els elements de mobiliari urbà afectat, amplària de pas per a vianants, etc.
 2. Certificat final de muntatge que acredite la correcta instal·lació de la bastida i homologació de la mateixa

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF.  

NORMATIVA

OBSERVACIONS

La Declaració Responsable s'haurà de presentar  amb 5 dies hàbils d'antelació a la indicada ocupació a l'efecte de que la Policia Local puga adoptar les mesures d'ordenació del trànsit o la col·locació d'elements mòbils necessaris.

Quan el contingut de la Declaració Responsable siguen concordes a l'ordenament jurídic aquest Ajuntament no emetrà cap resolució. En un altre cas, s'emetrà la Resolució oportuna. 

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen