Espereu, per favor...
Espereu, per favor...
Selecciona una llengua
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE PICANYA

UR.011 Informe Urbanístic Municipal

Escut de AJUNTAMENT DE PICANYA
Seu Electrònica > UR.011 Informe Urbanístic Municipal

UR.011 Informe Urbanístic Municipal

OBJECTE

És un tràmit preceptiu per a comprovar que l'activitat que es pretén dur a terme és compatible amb  el planejament urbanísitic i amb les ordenances municipals.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Picanya, situat en el Servei DIGA'M (Pl. Espanya, 1).
   Horari: pot consultar l'horari del Servei DIGA'M ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Polsant el botó “Nova sol·licitud” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el trámit.

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR

 1. Memòria descriptiva de la instal·lació/activitat amb les seues característiques principals.
  • En la memòria s'inclouran els documents que justifiquen la necessitat d'ús i aprofitament del sòl, així com els requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.
 2. Plànol emplaçament de l'activitat/instal·lació projectada
 3. Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Nota: Els documents requerits en el tràmit, hauran de presentar-se en format PDF 

TAXES

Taxa per actuacions administratives

 • Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud
 • Quantia: 35,00 €

La generació de l'autoliquidació en línia es realitzarà en el següent enllaç: [Generar autoliquidació]

En eixe mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats bancàries següents: SabadellCam, Bankia,Caixa Rural de Torrent, Cajamar, CaixaBank, Banc de Santander, BBVA.
 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant TPV-Datàfon en el Servei Picanya Diga'm , Pl. Espanya, 1, (únicament pel cas d'atenció presencial amb cita prèvia)

NORMATIVA

OBSERVACIONS

És OBLIGATORI indicar la referència cadastral de l'immoble on se situarà la instal·lació/activitat, que es podrà obtindre en la SEU ELECTRÒNICA DEL CADASTRE.

L'Informe Urbanístic Municipal emès serà vinculant quan siga negatiu, i haurà d'emetre's en el termini màxim d'un mes des de la seua sol·licitud. En el cas de no emetre's en el termini assenyalat, podrà presentar-se la sol·licitud o formulació de l'instruments d'intervenció ambiental que procedisca, amb expressa indicació de la data en què va ser sol·licitat.

Requisits de la sol·licitud

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones jurídiques
 • Les persones sol·licitants poden ser persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE PICANYA - P4619500D
Pl. Espanya, 1
46210 Picanya (Valencia)
Precarga de imagen Precarga de imagen